Got My Cursor @ 123Cursors.com
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN SATU

Saturday, 3 December 2011

Latihan Tubi (G)

Bulatkan gambar yang menunjukkan kasih sayang pada haiwan.

Latihan Tubi (G)

Tuliskan persamaan antara kedua-dua haiwan ini.

Latihan Tubi (F)

Apakah bunyi haiwan-haiwan berikut?


Latihan Tubi (E)

A)Bulatkan jawapan yang betul.


B) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Latihan Tubi (D)

Tandakan * pada haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

Latihan Tubi (C)

Senaraikan bahagian-bahagian tubuh haiwan.


Latihan Tubi (B)

Pilihkan jawapan yang betul.